Wsparcie dla byłych pracowników Transsystemu
- szansą powrotu na rynek pracy

Aktualności:

Przedłużone wsparcie pomostowe

W związku z zakończonym okresem rozliczeniowym dotyczącym Przedłużonego Wsparcia Pomostowego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów dotyczących prawidłowego rozliczenia Przedłużonego Wsparcia Pomostowego. Dokumenty te znajdują się w zakładce do pobrania. Termin składania rozliczenia upływa 31 grudnia 2014r

Rozliczenie podatku VAT

W związku ze zwróceniem się przez Państwa o zwrot zapłaconego podatku VAT przy zakupach finansowanych z otrzymanej dotacji inwestycyjnej, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów dotyczących prawidłowego rozliczenia zapłaconego podatku VAT. Niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej projektu w zakładce „Do pobrania.

W/w dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Przeworsku (pok. 213) w terminie do 8 września 2014r.

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z zakończonym okresem rozliczeniowym dotyczącym Podstawowego Wsparcia Pomostowego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów dotyczących prawidłowego rozliczenia Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Dokumenty te znajdują się w zakładce do pobrania. Termin składania rozliczenia upływa 29 sierpnia 2014r.