Do pobrania

Własna firma

Dokumenty rekrutacyjne

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Wsparcie finansowe

Odwołanie od oceny Biznes Planu

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o wsparcie finansowe

Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Dokumenty związane z prawidłowym rozliczaniem dotacji inwestycyjnej

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Nowy zawód i staż

Dokumenty rekrutacyjne

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU